scientix

2024 STEM Keşif Kampanyası Başladı

Scientix STEM Keşif Kampanya Başvurusu için Son Başvuru 30 Nisan! Scientix tarafından düzenlenen kampanyalardan en öne çıkanı olan STEM Keşif Kampanyası , eğitimcileri, projeleri, kuruluşları, kütüphaneleri, okulları, üniversiteleri, gençlik kulüplerini ve Avrupa ve dünya çapındaki tüm ilgili paydaşları kariyerleri ve çalışmaları kutlamaya davet eden ortak bir uluslararası girişimdir.  Kampanya sırasında katılımcılar, STEM eğitimiyle ilgili faaliyetlerini, topluluğun bu faaliyetlere erişebileceği […]

2024 STEM Keşif Kampanyası Başladı Read More »

30. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Hatay

Otuzuncu Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Hatay Öğretmenevi ’nde 17- 19 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası

30. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Hatay Read More »

29. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Hakkari

Yirmidokuzuncu Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Hakkari Halk Eğitim Merkezinde 3 -5 Ekim 2018  tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler

29. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Hakkari Read More »

28. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Muğla

Yirmisekizinci  Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Muğla Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Akşam Sanat Okulu ’nda  19-21 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal

28. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Muğla Read More »

27. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Şırnak

Yirmiyedinci Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Şırnak Merkez Kız Anadolu Lisesi ’nde  12-14 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında

27. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Şırnak Read More »

26. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Sinop

Yirmialtıncı  Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Sinop Sarısaltuk Anadolu Lisesi ’nde  26-28 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler

26. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Sinop Read More »

25. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Artvin

Yirmibeşinci Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ’nde  09-11 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.)

25. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Artvin Read More »

24. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Afyonkarahisar

Yirmidördüncü Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Afyonkarahisar Afyon Lisasi  ’nde  17-19 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler arası

24. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı Afyonkarahisar Read More »

23. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Gaziantep

Yirmiüçüncü  Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Gaziantep Mahalli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsün’de 03-05 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu çalıştayın amacı; lise ve mesleki teknik okullarda görev yapan STEM (Fen, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji v.b.) öğretmenleri ve mesleki ve teknik liselerde görev yapan öğretmenler (Elektrik ve elektronik bilgi teknolojisi, Mobilya teknolojisi, Makine teknolojisi, Metal teknolojisi v.b.) arasında disiplinler

23. Scientix STEM Eğitimi Çalıştayı, Gaziantep Read More »